ERROR: You need to create the directory /var/webs/www-crom/www-crom/public_html/incoming/moodledata with web server write access

ERROR: You need to create the directory /var/webs/www-crom/www-crom/public_html/incoming/moodledata with web server write access

ERROR: You need to create the directory /var/webs/www-crom/www-crom/public_html/incoming/moodledata with web server write access

DFWikiLabs: Blogs
You are not logged in. (Login)
 

Ludo (Marc alier)

Un interessant Seminari sobre poder i tecnologia
by Ludo (Marc alier) - Thursday, 5 October 2006, 09:40 AM
Anyone in the world

He rebut aquest anunci de la Catedra Unesco de sostenibilitat de la UPC que pot ser interessant:


Seminari:dissabte, 7 d’octubre, de 10 a 17.30hores, a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial deTerrassa(EUETIT. c/Colom, 1. Terrassa )

El poder i elcontrol sobre la tecnologia i les seves conseqüències, tema d’unseminari al Campus de la UPCa Terrassa

Pe aqui fem ciència itecnologia?Sota aquest lema, l’Oservatori del Deute en la Globalització de laCátedraUNESCO de Sostenibilitat de la UPC organitza un seminari en el qual esreflexionarà sobre el model de desenvolupament tecnocientífic, posant sobre lataula les vessants més controvertides: el poder dels qui controlen latecnologia i el riscos socials que esdevenen de la seva aplicació. Hiparticiparanexperts i intel.lectuals de diferents universitats i institucions.

“ A lesbiotecnologies i les nanotecnologies es poden trobar casosparadigmàtics amb valuoses patents sota un entorn de ferotgecompetitivitat.Aquesta recerca no obeeix a cap funció pública sinó al valor que generaenl’accionista. Aquest és només un exemple que indica la direcció cap aonva la investigació global: cap allò queaporti majors beneficis econòmics enfront d’un control social cadavegada mésreduït”. Amb aquesta premissa es presenta el Seminari “Per a quifem ciènciai tecnologia”, que tindrà lloc el proper 7 d’octubre, a partir deles 10hores a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial deTerrassa(EUETIT), organitzat per l’Observatori del Deute en la Globalització delaCàtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC.

Filòsofs,investigadors, enginyers, sociòlegs i economistes procecedents de la Universitat Autònoma de Barcelona(UAB),de la UPC, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), de laUniversitatAuntònoma de Mèxic (UAM), del Grup d’Acció sobre Ersosió, Tecnologia iConcentració (ETC Group) i de la Càtedra UNESCO de la UPC debatransobreqüestions, com ara, quines són les noves formes de repensar la ciència;com esprenen i com s’haurien de prendre decisions sobre els avenços tecnocientífics que afecten laqüotidianeïtat?; és correcte parlar de democràcia, oligarquia odictadura en lageneració de coneixement?; què implica per al Sud que la tecnociènciaestiguicontrolada per les transnacionals del Nord?

El programa delseminari es pot consultar:
http://www.debtwatch.org/documents/formacio/triptico%2013.09.2006.pdf


  

DFWikilabs - Ludo's DFWikiteam Home ...Gracies UPCNet!

You are not logged in. (Login)